I Lille Vildmose findes Nordvesteuropas største højmose

Hvad

lille er der

ved det?

Lille Vildmosecentrets sponsorer

Uden sponsorers hjælp var Lille Vildmosecentret aldrig blevet til det naturformidlingscenter, som det er i dag.
Centret vil også i fremtiden være afhængigt af støtte – både for at bevare den høje standard samt sikre fornyelse.​

Udover generel sponsorering af centret, er det muligt at sponsorere enkelte udstillingselementer, særudstilinger eller andet på centret.​