Vores skoletjeneste er besøgt af over 200 skoler og  institutioner hvert år.

Hvad

lille er der

ved det?

Lille Vildmose Skoletjeneste

Skoletjenesten Naturskolen på Lille Vildmosecentret er et uformelt læringsmiljø, undervisningen understøttes af hands-on aktiviteter, varierende og differentieret læringsformer, der favner både fagligt stærke og fagligt udfordrede elever. Der er fokus på læring, leg, fællesskab samt krop og bevægelse.

Der er fokus på udeskoleforløb, så I kan forvente at blive beskidte, våde, nysgerrige, overrasket og meget meget klogere på både den unikke natur i Lille Vildmose og den fantastiske natur i Danmark.

Lille Vildmosecentret er et statsstøttet Videnspædagogisk Aktivitetscenter (VPAC), hvilket betyder at centret er et oplevelsescenter, hvor børn og voksne får viden og indsigt i natur, historie og videnskab gennem lærerige og udfordrende aktiviteter, som vækker alle sanser.

Ønskes et særligt tilrettelagt undervisningsforløb, så kontakt naturvejleder Camilla Jensen på cj@aalborg.dk.

Læs mere:
for skoler
for institutioner
naturskolen

For din skole er Lille Vildmose Naturskole en værdifuld medspiller fordi:

  • Vi kobler teori og praksis med udgangspunkt i konkrete situationer og problemstillinger.
  • Vi arbejder med læring i et uformelt læringsmiljø, hvor vi kombinerer leg og læring samt krop og bevægelse.
  • Vi arbejder med klassen som et fællesskab og den enkelte elevs indsats som uundværlig for helheden.
  • Vi har stærke faglige kompetencer som fundament for tværfaglige vinkler.
  • Vi er oplagte til udeskoleforløb, og har unikke rammer for et helstøbt oplevelsesunivers.
  • Vi går gerne ind i partnerskaber med andre aktører for at blive bedre, klogere og dygtigere.

Vil I med ud og opleve naturen?

Tag med mig på tur og få en lærerig dag i vores vilde natur. 

Camilla Jensen
Naturskoleleder og biolog