Uspoleret, uopdaget og helt utrolig –
oplev natur i absolut verdensklasse i Lille Vildmose.

Hvad

lille er der

ved det?

Guidning og adgang i Lille Vildmose

Opdateret august 2022

Lille Vildmose – Tofte Skov, Mellemområdet og Høstemark Skov

Lille Vildmose er inddelt i to skove: én mod nord (Høstemark Skov) og én mod syd (Tofte Skov) og i midten ligger Mellemområdet. Alle er velkommen til at besøge Mellemområdet, som er åbent for offentligheden (ganske gratis) – døgnet rundt – året rundt. Ønsker man at besøge Mellemområdet med guide er dette også en mulighed. Hele sæsonen arrangeres guidede ture. Nogle af turene er offentlige, men der kan også bestilles ture for private selskaber.
I Mellemområdet gælder de almindelige regler i naturbeskyttelsesloven – læs mere her: https://mst.dk/friluftsliv/hvad-maa-jeg-i-naturen/hvor-maa-jeg-faerdes/

Tofte Skov- og mose samt Høstemark Skov- og mose er lukket for offentligheden og kan derfor ikke besøges af den almindelige naturbruger. Hele Lille Vildmose er underlagt Danmarks største landfredning, som ligger en række restriktioner på adgang. Naturklagenævnets afgørelse af 20. december 2007 om fredning af Lille Vildmose i Aalborg og Mariagerfjord Kommuner kan læses her https://mfkn.naevneneshus.dk/media/documents/Fredning_af_Lille_Vildmose.pdf

Størsteparten af Lille Vildmose er ejet af Aage V. Jensen Naturfond og Lille Vildmose Naturfond. Plejemyndighed i Tofte Skov er Mariagerfjord Kommune og plejemyndighed i den resterende del af Lille Vildmose er Aalborg Kommune.

Guidning i Lille Vildmose

Ønsker man at besøge Lille Vildmoses skove skal dette gøres på en guidet tur. Hvert år arrangeres der op til 30 guidede ture i Tofte Skov og op til 50 ture i Høstemark Skov. Nogle af turene er offentlige og nogle af turene er for private selskaber. 

Alle arrangementer og ture arrangeres gennem Lille Vildmosecentret, som også forestår guidningen. Ønsker man en guidet tur kan Lille Vildmosecentret kontaktes på info@lillevildmose.dk eller 99317550. Alle de offentlige ture i både Mellemområdet og skovene kan findes på Lille Vildmosecentrets hjemmeside www.lillevildmose.dk

Mellemområdet
Tofte Skov
Høstemark Skov
Frit tilgængeligt
Lukket for offentligheden
Lukket for offentligheden
Ubegrænset antal ture
30 guidede ture om året
50 guidede ture om året
Offentlige og private ture
Offentlige og private ture
Offentlige og private ture
Ture arrangeres hele året
Ture foregår fra april- august
Ture foregår fra april- august
Guidede ture kan foregå i bus eller egne biler
Guidede ture SKAL foregå i bus
Guidede ture SKAL foregå i bus

Arrangementer med kommercielt sigte i Mellemområdet

Det er som udgangspunkt ikke muligt for privatpersoner, foreninger, virksomheder eller lignende at arrangere et event/arrangement i Lille Vildmose med et kommercielt sigte. Grunden til dette er, at Lille Vildmosecentret af Aage V. Jensen Naturfond er bemyndiget til at foretage guidningen. Dette er naturligvis for at sikre beskyttelsen af den truede natur, en fornuftig anvendelse af arealerne, hensigtsmæssig koordinering og en høj kvalitet i formidlingen. Ønsker du at arrangere og afholde et arrangement i Lille Vildmose skal al henvendelse rettes til Lille Vildmosecentret.

Arrangementer uden kommercielt sigte i Mellemområdet

Det kræver ikke ejerens tilladelse at afholde organiserede aktiviteter i Mellemområdet, hvis antallet af personer ikke overstiger 30 personer. Det er altså muligt at tage f.eks. din lokale gå-klub med 25 medlemmer ud i Mellemområdet og gå en tur og køre rundt i området. Ønsker du at tage af sted med en skoleklasse, spejdertrup eller lignende skal deltagerantallet holdes under 50 personer. Vær dog opmærksom på, at selvom deltagerantallet ikke overstiger 30 pers., må erhvervsmæssige arrangementer, sportsarrangementer – f.eks. orienteringsløb eller andre aktiviteter som kræver afmærkning, aktiviteter som afvikles om natten, overnatning o. lign. kun finde sted med ejerens tilladelse. Offentlig annoncering af aktiviteter må først ske når der er givet tilladelse til afholdelse.

Ejerens tilladelse kræves til:

  • Organiseret aktivitet, hvis deltagerantallet overstiger 30 pers.
  • Organiseret aktivitet for skoleklasse, spejder o. lign., hvis deltagerantallet overstiger 50 pers.
  • Erhvervsmæssige arrangement
  • Sportsarrangementer (herunder orienteringsløb)
  • Aktiviteter, der kræver afmærkninger, som ikke naturligt forekommer på stedet
  • Aktivitet, som afvikles i nattetimerne – fra solnedgang til kl. 06.00
  • Lejrslagning o. lign.

Det vurderes fra sag til sag, hvilke aktiviteter der opfattes som organiseret og hvilke, der falder under de normale regler om færdsel til fods.

Yderligere oplysninger kan findes på Aage V. Jensen Naturfonds hjemmeside https://www.avjf.dk/ og man er også velkommen til at kontakte Lille Vildmosecentret.