Lille Vildmose er Danmarks største fredede landområde.

Hvad

lille er der

ved det?

Links​

Vi har samlet en række nyttige og interessante links vedrørende området, naturen, bevaring, ophold og meget mere.
Kontakt os hvis du mener, at din hjemmeside også hører til her.

Undervisning om dansk natur

Overnatning og bespisning i og ved Lille Vildmose

Oplevelser i og ved Lille Vildmose

Havne ved Lille Vildmose

Turistorganisationer

Landsdækkende Naturorganisationer

 • Naturvejlederforeningen
  Foreningen for alle Danmarks naturvejledere
 • Danmarks Fugle og Natur
  Siden formidler viden om danske fugle, dyr og planter – indeholder artikler, diskussionsforum og galleri med mere.
 • Danmarks Jægerforbund
  Samlet organisation for danske jægere.
 • Danmarks Miljøundersøgelser
  Indeholder eksempelvis sektionen ”Forstå miljøet”, der er rettet mod naturbrugere.
 • Danmarks Naturfredningsforening
  Omfattende hjemmeside som præsenterer arrangementer, ture, aktuelle temaer og kampagner, samt nyheder.
 • Danske Dyr
  Børnevenlig side, der formidler viden om danske dyr til alle aldersgrupper – indeholder opslagsmuligheder, temaer og quizzer.
 • Dansk Ornitologisk Forening
  DOF er en organisation for fugle- og naturbeskyttelse, der selv forestår indsamling og udbygning af viden om fugle og natur.
 • Dansk Pattedyrforening
  Om vildtlevende danske pattedyr – med arrangementskalender og litteraturanbefalinger etc.
 • Friluftskortet
  Overnatningsmuligheder i naturen, forslag til vandreture, fiskemuligheder og seværdigheder.
 • Friluftsrådet
  Støtter og opmuntrer til friluftsliv og naturforståelse under hensyntagen til natur og miljø.
 • Netfugl
  Fugleformidlingsside med observationer fra ind og udland samt forum.
 • Naturstyrelsen
  Arbejder for en bæredygtig udvikling af Danmarks naturværdier.
 • Verdensnaturfonden
  Den danske afdeling af WWF, som har til formål at bevare naturens mangfoldighed, sikre bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer, samt at bekæmpe forurening.
 • DN Skoletjeneste
  Spændende og lærerige materialer om natur og miljø til børn og unge.​

Enkelte lande

Internationale Ressourcer om moser

 • International Mire Conservation Group
  Internationalt netværk af moseeksperter, der har til formål at udveksle viden, samt at opmuntre og koordinere mosebevarelse.
 • International Peat Society
  Bred international sammenslutning af moseinteresserede, som promoverer bæredygtig brug af moser samt disses videnskabelige og sociale betydning.
 • WWF
  Den internationale afdeling af Verdensnaturfonden, som kæmper for at bevare og genoprette miljø og natur verden over.
 • Wetlands International
  Arbejder for at promovere bæredygtig brug af vådområder, og bevarelse af disse.

Opdag Jylland – 23 jyske attraktioner