I Lille Vildmoses skove yngler både havørn og kongeørn

Hvad

lille er der

ved det?

Udendørsaktiviteter til store og små

Når først entrébilletten er betalt, eller årskortet er vist i receptionen, åbner vores store oplevelsesunivers sig for jer. Lige uden for døren bliver I mødt af vandformidlings-området ‘Vandets Kraft’ (2022) og den store naturlegeplads (2020), som indbyder til leg for både store og små børn.
Fra toppen af det 12 meter høje udsigtstårn kan I få et godt overblik over hele Lille Vildmose, og på den vandfyldte højmose-hoppepude (2021) kan I gå på den gyngende mose og derved forstå, hvorfor vi kalder mosen for Danmarks største hoppepude! I “Det Vilde” formidlingsområde mod syd kan i gå på opdagelse efter Nordens Kæmper – ørn, trane, vildsvin, elg og bison.

I kan også fare vild med vilje på de mange gangbroer og i den tætte bevoksning. Vildsvinene bliver fodret hver dag kl. 11.15, 13.15 og 15.15 fra en automatisk fodertønde.
I kan se dem fra platformene, hvor I også kan prøve de vilde lydkulisser, og måske hører I en ulv tude eller en kronhjort brøle i det fjerne. Stig til tops i Dødens Tårn – hvis I tør! Lær om livets gang i naturen og kig ud over kadaverpladsen, hvor døde dyr tiltrækker ørn, ravn og massevis af insekter. Alle dage er I velkommen til at tænde bålet i bålhytten – grill jeres egen frokost og hyg ved varmen. Aktiviteterne foregår ikke kun udendørs!
Læs mere om indendørsaktiviteter.

Vandets kraft – leg og lær med vand 

”Vandets Kraft” er vores nye og spændende formidlingsområde, som åbnede til sommerferien 2022. Vand er livgivende for alle levende væsner, og vand er en fundamental forudsætning for alle kendte former for liv. Vand har også været fællesnævneren for landskabets dannelse i Lille Vildmose. Vandet i havet har dannet strandvoldene langs Kattegatkysten og bunden i den store kystlagune, som i dag ligger under Lille Vildmose.
Vandet i nedbøren har sammen med sphagnummosserne dannet højmosens tørv, og vandet i kildevæld fra undergrunden har skabt søerne i mosen. Dræning af mosens vand skabte den afvanding, som muliggjorde opdyrkning og tørveindvinding, og vandstandshævninger kombineret med genskabelse af nye søer er i dag med til at øge mængde af liv, biodiversitet og arealer med højmose i Lille Vildmose.

Vandets Kraft giver besøgende i alle aldre mulighed for at undersøge vandets kræfter og muligheder. Det bliver muligt gennem leg og læring at få forståelse for afvanding og genetablering af søerne i mosen på en minimodel med sluser og pumper, på vandlegepladsen får I indsigt i vandets bevægelser, fx vandets kraft i vandmøllen eller vandets energi, når det hæves med Arkimedes-skruen, og i et lille område vil små gejsere i jorden give viden og forståelse for mosens kildevæld, som er grundlaget for søerne i Lille Vildmose.

 

 

Det nye område indeholder også en ny fysisk sø, hvor der med tiden vil skabes en naturlige flora og fauna. Søens vand pumpes til udspringet på et nyetableret å-løb, hvor man vil kunne opleve både brusende og langsomt flydende vand. Vandløbet og søen er et lukket system, og giver mulighed for aktiviteter og undersøgelse af dyre- og plantelivet i de forskellige dele af vandløbet.

Brug alle dine sanser og bliv klogere på vandets kræfter og betydning i naturen. Tag dig gerne god tid og lad dig fordybe med lyden af rindende vand og summende insekter, lysets refleksioner i vandet og observationer af de dyr og planter, som forhåbentligt vil skabe et nyt, spændende og varieret liv i området.

Naturlegepladsen ​

Når I har betalt entrébilletten til Lille Vildmosecentret i receptionen, må ungerne lege frit på den store og sjove naturlegeplads (2020).

På naturlegepladsen kan børn og voksne gennem leg opnå viden om mosens dyr. Legeredskaberne lærer børnene om dyrenes levevis samt medvirker til øget motion, bevægelse og sundhed. Alt har direkte tilknytning til mosen f.eks. svævebanen, hvor I kan flyve som ørnen, edderkoppe-kravle-spindet og balancegang på snogen. Husk også at få taget et selfie med den søde mosetrold, Lille Vildma.

Lille Vildma og alle hendes venner

Trolden Lille Vildma er maskot for Lille Vildmose Naturskole og hun gemmer sig på legepladsen.
​I området rundt om Lille Vildmosecentret kan I gå på opdagelse efter Lille Vildmas venner.
Hvis I også bliver helt vilde med Vildma kan I købe bogen “Lille Vildma fra Vildmosen” og en bamse og tage de gode fortællinger med hjem til godnathistorie.

To børn på en naturlegeplads

Kørsel med Tørvetog

Fut Fut! Hop med på det gamle Tørvetog, som kører på smalsporsbanen fra Lille Vildmosecentret og oplev stemningen fra tidligere tiders tørvegravning (2012).
Vi har ingen tørvetrillere, men derimod en masse engagerede frivillige lokomotivførere, som kan fortælle jer alt om mosens kulturhistorie og de store naturgenopretningsprojekter. Turens mål er Birkesø, som ligger vest for Lille Vildmosecentret. Birkesø blev genoprettet i 2017 efter at den i flere hundrede år har været tømt for vand i forbindelse med en storstilet afvanding af den centrale del af Lille Vildmose. Fra den smukke pavillon kan I nyde udsigten over søen og opleve det rige fugleliv.

Togbilletter købes i centrets reception og koster 30 kr. + entrébillet til Lille Vildmosecentret/årskort.

Tørvetoget kører i ferier, weekender og helligdage kl. 12.00 og 13.30. 

OBS – Vores gæsters sikkerhed er vores første prioritet, og derfor kører toget IKKE ved uvejr eller tekniske problemer. 

 

Vildsvinefodring

Hver dag kl. 11.15, 13.15 og 15.15 kan I opleve vildsvinene blive fodret ved den automatiske fodertønde i “Det Vilde”. Fra formidlingsplatformene kommer I helt tæt på, og fra lydkulisserne kan I få en fortælling om vildsvinene, deres levevis og kendetegn. Fodringen kan også ses fra toppen af Dødens Tårn. I foråret får vildsvinene unger, de hedder frislinger og er helt stribede, når de er små. Det ser næsten ud som om, de har pyjamas på.

Båltænding

I alle ferier, weekender og helligdage er der mulighed for selv at tænde bål på bålpladsen, hvor I kan grille jeres egen medbragte frokost over gløderne, imens I nyder varmen fra bålet.

Til nogle arrangementer vil vi også sammen lave lækre bålretter med vildtkød og urter. Det er muligt at leje bålgryder, pandekagepander og div. spisegrej til primitiv madlavning ved bålet – kontakt os inden dit besøg for at høre om mulighederne og priser.

“Det Vilde”

I det udendørs formidlingsområde “Det Vilde” er der lagt op til en vild, spændende og lærerig oplevelse for gæster i alle aldre. Følg plankestierne rundt i området og gør holdt ved platformene, hvor I ved at bruge jeres egne kroppe og sanser kan få formidling om Nordens Kæmper – elg, ørn, krondyr, trane og europæisk bison. Duft f.eks. til kronhjortens særprægede lugt, stil jer på jeres yderste tå og se, om I kan nå lige så højt op som elgen og brug jeres øjne og kig efter ørnens byttedyr. Det bliver med garanti både vildt, sjovt og lærerigt.

I området vil I også kunne opleve højmosens gendannelse – illustreret ved tre store kar. Karrene virker som en rigtig højmose, idet de er fyldt med spagnum som vækstmateriale og samtidig har en bund, der forhindrer næring fra undergrunden. Det ene kar virker som referencekar, da der ikke er tilsat yderligere og her gøres ikke indgreb. I det andet kar tilsættes levende, iturevet spagnum, som spredes løst og jævnt over karret, og i det tredje kar tilsættes hele stykker af højmose. Karrene afspejler de store forsøgsbassiner på Ny Høstemarkvej, og formålet med dem er at give de besøgende indblik i metoder og hastighed, hvormed en højmose gendannes.

Tårnfalken holder også til i “Det Vilde” – hold øje med dens kasse og se, om I kan få øje på den. 

Dødens Tårn og udsigtstårnet

Ved siden af legepladsen ligger udsigtstårnet. Stig til tops og mærk suget i maven og så langt øjet rækker kan du se Lille Vildmose. I Det Vilde udendørs formidlingsområde ligger Dødens Tårn. Fra toppen kan I være heldige at få øje på de små, stribede frislinger ved foderpladserne i vildsvinefolden eller se ørnene ved kadaverpladsen.
Inde i tårnet kan I lære om de store dyrs død i naturen, og hvordan død kan give nyt liv.

Fælles guidede ture (offentlige)

Sæsonen igennem finder I et bredt udvalg af offentlige guidede ture, som er åbne for alle vores gæster. Fælles for disse ture er, at de bookes online og afgår på en forudbestemt dag og klokkeslæt. Nogle af turene foregår i gæsternes egne biler, hvor guiden kører forrest i sin bil og herefter følger en hale af biler. Undervejs vil guiden via radioguidning kunne formidle undervejs, samtidig med at der gøres 3-4 stop. Andre ture er vandreture, hvor vi i samlet flok går fra Lille Vildmosecentret og undervejs vil guiden fortælle om og vise mosen frem.

Se vores aktiviteter i aktivitetskalenderen.

 

Offentlige busture i Tofte Skov

En af vores populære ture er i Tofte Skov, hvor I kan opleve krondyr, vildsvin og europæisk bison (2021) i vild natur og se effekten af dyrenes græsning. Fra maj til august arrangeres der hver torsdag aftentur med bus gennem Tofte Skov. I sommerferien er der bustur i skoven både tirsdag og torsdag aften. Turene bookes og betales via nettet – find den dato der passer dig i aktivitetskalenderen.