Lille Vildmose er Danmarks største fredede landområde.

Hvad

lille er der

ved det?