Lille Vildmose er levested for tusindvis af kødædende planter

Hvad

lille er der

ved det?

​Lille Vildmose Naturskole – naturformidling for de mindste

 

Naturskolen har fået nyt undervisningslokale i 2020, hvor undervisningen kan foregå med god plads og ro til fordybelse. Naturskolen er placeret på 1. sal af Hestestalden, hvor stueetagen er indrettet med madpakkerum og toiletter.

Besøget i naturskolen indeholder:

  • Aktiviteter med naturformidler
  • Vi lærer at bruge insektsugere, lup og bestemmelsesduge
  • Vi skal også lege på naturlegepladsen og fodre vildsvinene
  • Besøget indeholder også en guidet køretur med mosens gamle Tørvetog

Generelt program

Kl. 09.00 Ankomst
Kl. 09.30 Aktiviteter med naturformidler
Kl. 10.45 På egen hånd i udstilling
Kl. 11.15 Vildsvinefodring og Dødens Tårn
Kl. 11.30 Medbragt frokost
Kl. 12.30 Guidet tur med Tørvetoget
Kl. 13.00 Tak for i dag

Praktisk information​

Pris 2.000 kr. pr. klasse (inkl. moms) – gælder for institutioner og folkerskoler. 
I prisen er der inkluderet 2 timers undervisning, adgang til centrets udstilling.

Lille Vildmosecentret kan sørge for bustransport til en merpris for børnehaver og institutioner i Aalborg, Rebild og Mariagerfjord Kommune.

Ønsker I et tilbud på undervisningsforløb, der er mere målrette jer og jeres ønsker, så kontakt naturvejleder Camilla Jensen på cj@aalborg.dk.

På Lille Vildmose Naturskole møder eleverne et særligt oplevelsesorienteret læringsrum, som er både lærerigt og fagligt forankret. Naturskolens undervisere tæller en naturvejleder og to naturformidlere, samt yderligere en folkeskolelærer fra en lokal folkeskole.

Lille Vildmose Naturskole ønsker at understøtte den faglige læring med hands-on aktiviteter og en anvendelsesorienteret læring for eleverne. Vi tilbyder varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke og fagligt udfordrede elever.

Her kan man regne med at blive både våd, beskidt, forskrækket, betaget, overrasket og forhåbentlig meget meget klogere på den særlige natur, som Lille Vildmose består af!

Naturskolen har sit udgangspunkt ved Lille Vildmosecentret, men et forløb i naturskolen kan dog lige så godt finde sted på højmosen, ved Toftesø, på toppen af Mulbjergene, langs kysten, i skoven og mange andre steder. Det er også muligt at få naturskolen til at komme på besøg på skolen eller i institutionen. Naturskolen samarbejder med Skoletjenesten, Aalborg Kommune.

Vil I med ud og opleve naturen?

Tag med mig på tur og få en lærerig dag i vores vilde natur. 

Camilla Jensen
Naturskoleleder og biolog