Uspoleret, uopdaget og helt utrolig – oplev natur i verdensklasse i Lille Vildmose.

Hvad

lille er der

ved det?

Naturoplevelser i Lille Vildmose

Lille Vildmose rummer vidtstrakte moser, søer, frodige græsfenner samt store naturskove domineret af løvtræer. Området er med sine 7.600 hektar Danmarks største fredning og et eldorado for naturelskere, friluftsfolk og historisk interesserede. I Lille Vildmose kan man opleve store højmosearealer, fugtige våd- og sumpområder og gamle løvskove.

Der er mulighed for at tage på opdagelse på egen hånd – døgnet rundt, året rundt – ganske gratis. I kan også booke en af vores guider, som sæsonen igennem arrangerer bus- og vandretur i Lille Vildmose og skovene.

Lille Vildmose er Danmarks største vildmark og områdets areal svarer til mere end 10.000 fodboldbaner – hvad lille er der ved det? Et besøg i Lille Vildmose er det tætteste du kommer på en dansk vildmark med ørne, vildsvin, krondyr og elge – helt vildt!

I foråret 2021 blev Lille Vildmose endnu vildere, da der blev udsat europæisk bison (visent) i Tofte Skov. De store dyr skal bidrage til at bevare de åbne sletter og lysåbne egeskove i Tofte Skov samt via deres levevis medvirke til øget biodiversitet. På en guidet bustur i Tofte Skov (maj-august) kan de store dyr med lidt held opleves.

Kort og foldere​

Her findes kortmateriale over Lille Vildmose, som kan downloades til fri afbenyttelse. På kortet er der indtegnet forskellige stier, platforme og udsigtstårne, der kan benyttes ganske gratis – året rundt.

Mellemområdet er et offentligt tilgængeligt område, som man frit kan bevæge sig rundt i, mens der kun er adgang til mosens skove ifølge med en guide.

Henvend jer i receptionen på Lille Vildmosecentret forud for jeres besøg – vi giver gerne gode tips og vejledninger til, hvordan I bevæger jer rundt i området.

Dyr i Lille Vildmose

Dyrelivet i Lille Vildmose er i særklasse. I Lille Vildmose kan man opleve naturens kæmper med europæisk bison, elg, krondyr, vildsvin, traner og ørne, men også den lille kødædende plante Soldug hører til mosens seværdigheder.

I Høstemark Skov og Tofte Skov findes store bestande af krondyr, og skovene er ynglelokalitet for både kongeørn og havørn. I Tofte Skov findes desuden en bestand af europæisk bison samt vildtlevende vildsvin.

I Mellemområdet er der offentlig adgang. Her har besøgende mulighed for at opleve mosens elge samt et rigt og varieret fugle- og planteliv. På Portlandmosen kan man via en plankesti komme tæt på højmosens unikke insekt- og planteliv, og samtidig mærke mosens gyngende grund.

Tårne og stier

Lille Vildmose byder på nogle af de allerbedste faciliteter for publikum i den danske natur. Det gør den i kraft af en række udsigtstårne og plankestier, som den naturbevarende Aage V. Jensen Naturfond og Aalborg kommune har etableret i området.

Tårnene giver besøgende en fantastisk udsigt over de fascinerende og unikke naturområder. I flere af tårnene er der opsat kikkerter og plancher med områdets fugle- og dyreliv. Mosens plankestier giver gangbesværede og kørestolsbrugere mulighed for at komme ind på den fugtige og ellers svært fremkommelige højmoseflade.

Planteliv og blomster

Plantelivet i en højmose er helt specielt. Ud over de spændende tørvemosser, lyng , tranebær og revling kan du være heldig at finde den kødædende plante, Soldug.
Der er dog ingen grund til panik. Soldug spiser hverken børn eller svigermødre. Den lille plante er kun få centimeter høj, og den lever udelukkende af små fluer, myg og edderkopper, som den fanger med sine lokkende, glinsende og klæbrige dråber. Hver årstid er spændende at besøge Lille Vildmose – naturen er evigt foranderlig.

Søer

Indtil 1760 var Lille Vildmose en 55 km2 stor højmose med fire søer – Toftesø, Birkesø, Lillesø og Møllesø – som aldrig var blevet dækket af tørvemos.

I perioden fra 1760 til 1769 iværksatte Kong Frederik 5. i samarbejde med Lensgreve Adam Gottlob Moltke af Lindenborg en afvanding af Lille Vildmose. En 5 km lang og 4 meter dyb hovedkanal blev gravet fra Kattegats kyst og ind i mosen, og via kanalen lykkedes det at tømme Vildmosens fire søer for vand.

Afvandingen skabte 400 ha tørlagt søbund, og den første landbrugsproduktion kunne rykke ind i Lille Vildmose. I dag har tre af de fire søer fået vandet tilbage. Lillesø og Toftesø fik vandet tilbage i hhv. 1924 og 1973, mens Birkesø blev genetableret i 2017.

De fire søer i Lille Vildmose er skabt via vand fra kalkholdige skrænter på mosens vestlige kant. Vandet bliver presset fra skrænterne under jorden og pibler frem i mosen som små kilder. De kalkholdige kilder har skabt søerne, idet højmosens tørvemosser ikke har kunnet trives i det kalkholdige vand. I takt med at højmosen har vokset sig tykkere omkring kilderne er søerne blev skabt.