english    tysk   dansk​   facebook_2  instagram

Guidede ture for grupper og foreninger

Vi har et bredt udvalg af guidede ture, der kan foregå som en kombination af guidning i mosen, skovene og på centret. For at booke en tur skal du kontakte Lille Vildmosecentret, så vi i fællesskab kan planlægge dato, tid og program. Efter vores samtale vil vi fremsende en bekræftelse på din tur.

Nedenfor kan du se en liste over de mest populære ture og deres varighed:

 • Toftesø og Portlandsmosen 2-2½ time
  • Ved Toftesø kan du iagttage ynglende skarver, der dagligt jages af områdets havørne, eller se odderen på jagt efter fisk. Fra plankestien i Portlandsmosen kan du tørskoet mærke mosens gyngende grund og få indblik i den unikke og våde naturtype. Turen kan også indeholde et besøg i Mulbjergene, hvorfra du har en fantastisk udsigt over Kattegat samt mosens græsfenner og lyngklædte flader. Den guidede tur giver et indblik i kulturhistorien om tørvegravning og sphagnumproduktion. Overalt i mosen findes utallige tørvegrave, afvandingskanaler, togskinner og spor efter sphangumsindustriens store maskiner. Besøg også mosens nyopførte Brandtårn – en kopi af det gamle.
  • OBS: Turen gennemføres i bus eller private biler. Husk praktisk fodtøj og evt. en kikkert.
 • Portlandsmosen og Høstemark Skov – 2-2½ time
  • Denne tur giver dig en helhedsoplevelse af det bedste Lille Vildmose har at tilbyde. I Portlandsmosen mærkes højmosens gyngende grund og en plankesti sikrer, at du tørskoet kan opleve den våde og unikke højmose med dens unikke dyre- og planteliv. På Hegnsvej kommer mosens rige fugleliv helt tæt på, og du har gode chancer for at se store fugle som f.eks. ørne og traner. Høstemark Skov er en af Danmarks smukkeste skove, og dens artsrigdom af dyr og planter er særdeles veldokumenteret. I Høstemark Skov lever en bestand på 200 krondyr, der via græsning præger og plejer skoven til gavn for mange insekter og plantearter.
  • OBS: Turen gennemføres kun ​med guide og i bus. Husk praktisk fodtøj og evt. en kikkert.
 • Tofte Skov og Tofte Mose- 2-2½ time

  • I Tofte Skov findes Nordvesteuropas største højmose samt en smuk og velbevaret natur- og græsningsskov. Skoven ligner de skove, der var fremherskende i Danmark indtil midten af 1800-tallet. Tidligere var det bøndernes svin og kreaturer, som græssede skovene, men idag sikrer bestande på ca. 400 krondyr og 150 vildsvin, at skovbunden holdes lysåben så insekter og urter kan trives.
  • OBS: Turen gennemføres kun​med guide og i bus. Husk praktisk fodtøj og evt. en kikkert.
 • Lille Vildmosecentret – 1 time
  • Få en guidet tur rundt på Lille Vildmosecentret, hvor du bl.a. kan opleve en interaktiv udstilling, naturværksted med levende dyr, ørnesimulator og biograf. Undervejs vil guiden fortælle om den unikke natur- og kulturhistorie, som knytter sig til Lille Vildmose. Efter turen er du meget velkommen til at besøge vores hyggelige Café Soldug og nyde lidt godt til ganen.
 • Tørvetoget – 1 time
  • Stig ombord på det gamle tørvetog, som i mere end 100 år har kørt tørv i Lille Vildmose. Smalsporsbanen tager dig med ud til Birkesø, hvor toget vil foretage et stop mens guiden fortæller om naturgenopretningen i Lille Vildmose og de fantastiske historier, som knytter sig til stedet.

En guidet tur kan med fordel kombineres med besøg i centrets udstilling og spisning i den hyggelige Café Soldug. Kontakt os og lad os hjælpe dig med at planlægge dit besøg i Lille Vildmose.

Der er altid noget at opleve her, og vi garanterer, at du aldrig bliver færdig med Lille Vildmose.

Lille Vildmosecentret

CVR: 29414378

Birkesøvej 16

9280 Storvorde

📱 99 31 75 50

info@lillevildmose.dk

Social​​​

Language

english    tysk   dansk