english    tysk   dansk​   facebook_2  instagram

VI HAR FÅET NY ADRESSE: VILDMOSEVEJ 100, 9280 STORVORDE 

Se mere​

Guidede ture for grupper og foreninger

Vi har et bredt udvalg af guidede ture, der kan foregå som en kombination af guidning i mosen, skovene og på centret. For at booke en tur skal du kontakte Lille Vildmosecentret, så vi i fællesskab kan planlægge dato, tid og program. Efter vores samtale vil vi fremsende en bekræftelse på din tur.

OBS - vi gør opmærksom på, at hvis arrangementet aflyses mindre en 10 dage før afholdelse fremsendes en regning.


Hegnsvej og Portlandmosen – I elgenes land (2-2½ time)

  • En guidet tur i elgenes land giver indblik i naturgenopretningen i mosen samt mulighed for at opleve krondyr og elge. På plankestien i Portlandmosen kan man tørskoet mærke mosens gyngende grund og få indblik i den unikke og våde naturtype. Fra toppen af Brandvagtstårnet er der en fantastisk udsigt over de oversvømmede gravebaner med et rigt fugleliv. Ved den genetablerede Birkesø og ved Toftesø kan man opleve områdets havørne eller se odderen på jagt efter fisk. Deltagerne får et indblik i vildmosens kulturhistorie med tørvegravning og sphagnumproduktion.
  • OBS: Turen gennemføres i bus eller private biler. der er mulighed for radioguidning via egen bilradio. Husk praktisk fodtøj og evt. en kikkert.

Høstemark Skov og Portlandmosen - Kombitur (2-2½ time)

  • En kombitur til Portlandmosen og Høstemark Skov er en helhedsoplevelse. I Portlandmosen mærkes højmosens gyngende grund og en plankesti sikrer, at man tørskoet kan opleve den våde og unikke højmose med dens specielle dyre- og planteliv. På Hegnsvej ses mosens rige fugleliv med gode chancer for at se store fugle som fx ørne og traner samt krondyr og elge. Høstemark Skov er en af Danmarks smukkeste naturskove og dens store artsrigdom af dyr og planter er særdeles veldokumenteret. I Høstemark Skov lever en bestand på 200 krondyr, der via græsning præger og plejer skoven til gavn for mange insekter og plantearter.
  • OBS: Turen gennemføres kun ​med guide og i bus. Husk praktisk fodtøj og evt. en kikkert.

tofte skov og tofte mose - toftetur (2-2½ time)

  • ​I Tofte Skov findes Nordvesteuropas største højmose samt en smuk og velbevaret natur- og græsningsskov. Skoven ligner de skove, der var fremherskende i Danmark indtil midten af 1800-tallet. Tidligere var det bøndernes svin og kreaturer, som græssede skovene, men idag sikrer bestande på ca. 400 krondyr og 150 vildsvin, at skovbunden holdes lysåben så insekter og urter kan trives. I skoven stiger vi til tops i det nybyggede tårn (2018), som giver en formidabel udsigt over hele Tofte Mose. I 2020 kan de besøgende glæde sig til at opleve europæisk bison (vicenter) i skoven.
  • OBS: Turen gennemføres kun​ med guide og i bus. Husk praktisk fodtøj og evt. en kikkert.

Lille Vildmosecentret,og ”Det Vilde” inkl. vildsvinefodring ​(1 TIME)

Lille Vildmosecentret er et spændende natur- og kulturhistorisk oplevelsescenter med interaktiv udstilling (ny i 2016), naturværksted med levende dyr, ørnesimulator, biograf med smukke naturfilm om mosen og dyrene.

Ved centret ligger det nye formidlingsområde ”Det Vilde” (ny 2018). Her kan gæsterne få viden om Nordens Kæmper (elg, krondyr, vildsvin, trane og ørn), besøge Dødens Tårn med udsigt til kadaverpladsen og opleve den daglig fodring af vildsvinene kl. 11.15, 13.15 og kl. 15.15.

guidet tur med tørvetoget (1 time)

Ved centret findes også en smalsporsbane, hvor man i weekender, ferier og på helligdage kan få en guidet togtur med Tørvetoget. Togturen går fra centret og til den nyetablerede Birkesø (2017) med besøg i udsigtspavillonen ved søen. På togturen fortæller guiden om tørvegravning, naturgenopretning og fuglelivet ved Birkesø. Stig ombord på det gamle tørvetog, som i mere end 100 år har kørt tørv i Lille Vildmose. 

En guidet tur kan med fordel kombineres med besøg i centrets udstilling og spisning i den hyggelige Café Soldug. Kontakt os og lad os hjælpe dig med at planlægge dit besøg i Lille Vildmose.

Vil du booke en guidet tur?

VIL DU OPLEVE LILLE VILDMOSE MED EN AF VORES DYGTIGE GUIDER?​

Lille Vildmosecentret

CVR: 29414378

Vildmosevej 100

9280 Storvorde

📱 99 31 75 50

info@lillevildmose.dk

Social​​​

Language

english    tysk   dansk

-->