english    tysk   dansk​   facebook_2  instagram

Se mere​

Høstemark Tårnet

Høstemark Tårnet giver overblik over højmosen i udkanten af Høstemark Skov, hvor Danmarks mest frugtbare kongeørnepar yngler. 

I sensommeren, når årets unge kongeørn er fløjet fra reden i skoven, kan man fra Høstemark Tårnet opleve de store rovfugle i luften. Ofte ses krondyr og rådyr fra tårnet, der i vinterhalvåret byder på en vildmosespecialitet i skikkelse af den store tornskade, som holder til på højmosen. 

Også den blå kærhøg kan ofte opleves fra tårnet i den sydøstlige udkant af Høstemark-området, hvor der særligt fra november til april ses hundredtallige flokke af sangsvaner og sjældne sædgæs på vinterophold fra de nordskandinaviske skove.

Lille Vildmosecentret

CVR: 29414378

Vildmosevej 100

9280 Storvorde

📱 99 31 75 50

info@lillevildmose.dk

Social​​​

Language

english    tysk   dansk