I Lille Vildmose lever mere end 10.000 forskellige dyr og planter

Hvad

lille er der

ved det?

Birkesø set fra 3 vinkler

Dieses Ereignis ist vorbei.

Birkesø set fra 3 vinkler

Efter genetableringen af Birkesø i december 2017 har Lille Vildmose fået en ny og fantastisk fuglelokalitet. Arter som f.eks. skestork og havørn ses jævnligt ved søen, hvor der i 2020 også har etableret sig en hættemågekoloni på den østligste fugleø. Søen er også opholdssted for mange forskellige arter af gæs og ænder, ligesom områdets elge engang imellem benytter søen til et forfriskende bad. Birkesø rummer altså et stort fugleliv med mange rastende svømmefugle, vadefugle, rovfugle og andre specielle fuglegrupper. Mon ikke der også dukker nogle overraskelser op.
På dagen kan I komme med ud på tre bemandende poster, hvorfra der bliver holdt øje og informeret om fuglelivet i alle tre timer. I kan frit komme og gå som I vil.
Efter arrangementet er I velkommen til at besøge Lille Vildmosecentret, som er åbent fra kl. 10.00-17.00.

Dato og tidspunkt
Mødested
Praktiske informationer
  • Gratis arrangement
  • Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget billeder til arrangementet, som kan blive brugt i forbindelse med markedsføring af andre arrangementer.

Andre vilde aktiviteter i Lille Vildmose