english    tysk   dansk​   facebook_2  instagram

Se mere​

Lille Vildmosecentret

Centret er en selvejende institution, hvis formål er at skabe en helhed af oplevelser i og omkring Lille Vildmose blandt andet gennem udstillinger, guidede ture og andre oplevelsesbaserede aktiviteter. 

Centret skal primært formidle og synliggøre de unikke natur- og kulturhistoriske træk i og omkring Lille Vildmose – den største højmose i det nordvesteuropæiske lavland. 

Centret skal fungere som dynamo for lokal udvikling og som omdrejningspunkt for genopretning og udvikling af dynamisk natur.

Bo Gregersen

Direktør, CEO


Direkte tlf.: +45 99 31 75 51

Mail: bog@aalborg.dk

Jakob Konnerup

Formidlingsleder, biolog og naturvejleder

Direkte tlf.: +45 99 31 75 53
Mail: jak@aalborg.dk

Michael Tams Engberg

Naturvejleder og bygningsansvarlig


Direkte tlf.: +45 28 83 39 46
Mail: mte@aalborg.dk

Katrine Elton Baisgaard

Pr- og kommunikationsansvarlig med ansvar for reception og café


Direkte tlf.: +45 99 31 75 66
Mail: kbai@aalborg.dk

Camilla Jensen

Naturskoleleder og biolog


Direkte tlf.: +45 99 31 75 52

Mail: cj@aalborg.dk

Bestyrelsen

Fonden ledes af en bestyrelse på tre-syv medlemmer. Bestyrelsen udpeges på følgende måde:

To medlemmer udpeges af Aalborg Byråd og et medlem udpeges af Aage V. Jensen Naturfond.


Bestyrelsen kan vælge op til fire yderligere medlemmer med særlig sagkundskab.

Betyrelsesmedlemmer
Formand: fhv. teknisk chef, Christian Rasmussen (mand, født 1948), valgt af bestyrelsen, uafhængig, indtrådt 2010.


Næstformand: direktør i Aage V. Jensen Naturfond, Anders Skov (mand, født 1973), udpeget af Aage V. Jensen Naturfond, indtrådt 2006.

​Seniorforsker v. Århus Universitet, Thomas Secher Jensen (mand, født 1947), valgt af bestyrelsen, uafhængig, indtrådt 2006.

Salgschef i Fårup Sommerland, Cathrine Billund Kallehauge (kvinde, født 1979), valgt af bestyrelsen, uafhængig, indtrådt 2018.

Faglig næstformand, Lene Krabbe Dahl (kvinde, født 1963), udpeget af Aalborg Byråd, indtrådt i 2018. 

Anlægsgartner, Nicolai Lysdal Sejrup (mand, født 1990), udpeget af Aalborg Byråd, indtrådt i 2018.

​Vicedirektør v. Det Kongelige Bibliotek, Erik Hoffmeister (mand, født 1957), valgt af bestyrelsen, indtrådt i 2019.

Observatør: Statsskovrider Bendt Egede Andersen (mand, født 1957), indtrådt 2006. 

Bestyrelsen har udarbejdet et kompetancekatalog

Downloads

Lille Vildmosecentret

CVR: 29414378

Vildmosevej 100

9280 Storvorde

📱 99 31 75 50

info@lillevildmose.dk

Social​​​

Language

english    tysk   dansk