english    tysk   dansk​   facebook_2  instagram

VI HAR FÅET NY ADRESSE: VILDMOSEVEJ 100, 9280 STORVORDE 

Se mere​

Lille Vildmose idag

- fra sphagnumproduktion og tilbage til naturen med de vidtstrakte, våde højmoser

I 2007 blev Lille Vildmose fredet som den hidtil største fredning i Danmark. Fredningen satte en stopper for produktionen af spagnum i 2011. 

Lille Vildmose er i dag sikret mod dræning og andre indgreb, som kan skade naturen.

En mangeårig naturgenopretning er igangsat for at rette op på fortidens indgreb, sikre den naturlige udvikling af mosen og give besøgende let adgang til det storslåede naturområde ved etablering af boardwalks og fugletårne.

I samarbejde med Naturstyrelsen har Fonden ladet over 200 spunsvægge og træskodder nedbanke i Portlandmosens gravbaner for at holde på vandet. Herved hæmmes fremtidig opvækst af træer. 

Samtidig er der foretaget en omfattende rydning af træer i mosens østlige side. I de kommende år fortsættes vandstandshævningen, og der arbejdes målrettet på både at sikre den bevarede højmose og at få den nedbrudte mosevegetation til at genopstå.

Fra 2011-16 indgik Portlandmosen i et stort projekt for hele Lille Vildmose, støttet med midler fra EU’s Life+ Nature. Gentagne rydninger  sikrer mod genvækst af birk og har skabt bedre forudsætninger for at genoprette højmosens naturlige balance til glæde for kommende generationer.

I dag er det således naturværdierne, der er i højsædet i Lille Vildmose, som den naturbevarende Aage V. Jensen Naturfond ejer størsteparten af. Fonden har indrettet en lang række faciliteter for publikum.

Der er bygget en håndfuld observationstårne og to gangsti-systemer, der kan lede besøgende tørskoet ud på mosen.

Selv kørestolsbrugere kan nå ud på den gyngende mose og få et indblik i den engang så ufremkommelige højmose.

Og midt i det hele ligger det moderne Lille Vildmosecenter, som blev åbnet i april 2006. Det ligger side om side med Vildmosegård, der blev bygget i 1768.

Centret og gården med dens park, der er vokset op af den udtørrede Møllesø, er det naturlige udgangspunkt for turen ud i Danmarks største og vildeste højmose.​

Vil du booke en guidet tur?

VIL DU OPLEVE LILLE VILDMOSE MED EN AF VORES DYGTIGE GUIDER?​

Lille Vildmosecentret

CVR: 29414378

Vildmosevej 100

9280 Storvorde

📱 99 31 75 50

info@lillevildmose.dk

Social​​​

Language

english    tysk   dansk

-->