Rovfugletårnet

I Ny Høstemarkvejs nordlige ende ligger p-pladsen, der fører mod rovfugletårnet i Høstemark. Om vinteren bliver rovfuglene fodret med slagteraffald på en platform ud for rovfugletårnet. De største gæster er ørnene, som man kan komme rimelig tæt på. Men også ravne, musvåger og fjeldvåger tager for sig af de udlagte delikatesser. I den opsatte kasse yngler tårnfalkene, og i vinterhalvåret ses stor tornskade i kratskoven. Tårnet ligger i det sydvestlige hjørne af Høstemark Skov.