Høstemark Tårnet

Høstemark Tårnet giver overblik over højmosen i udkanten af Høstemark Skov, hvor Danmarks mest frugtbare kongeørnepar yngler. I sensommeren, når årets unge kongeørn er fløjet fra reden i skoven, kan man fra Høstemark Tårnet opleve de store rovfugle i luften. Ofte ses krondyr og rådyr fra tårnet, der i vinterhalvåret byder på en vildmosespecialitet i skikkelse af den store tornskade, som holder til på højmosen. Også den blå kærhøg kan ofte opleves fra tårnet i den sydøstlige udkant af Høstemark-området, hvor der særligt fra november til april ses hundredtallige flokke af sangsvaner og sjældne sædgæs på vinterophold fra de nordskandinaviske skove.