Brandvagttårnet

På hjørnet af Hegnsvej og Ny Høstemarkvej ligger det nyeste observationstårn i Lille Vildmose. Tårnet blev indviet den 23. maj 2014 og er i sin udformning tilnærmet det oprindelige brandvagttårn, som i forbindelse med den intensive tørvegravning blev anvendt til at holde øje med eventuelle brande i mosen. Når du har kravlet op af vindeltrappen til tårnets top bliver du belønnet med et  fantastisk overblik over den centrale del af Lille Vildmose, hvor du også får et indblik i Lille Vildmoses unikke natur- og kulturhistorie. Fra Brandvagttårnet kan du være heldig at få et glimt af konge- og havørnen samt store mængder af ande- og vadefugle.