Det rige dyreliv i Lille Vildmose 

De store rovfugle – kongeørnen og havørnen

I himmelrummet over mosens åbne vidder har man de største chancer i Danmark for at opleve kongeørnen med sit imponerende vingefang på 2,20 m. svæve over sine jagtmarker, for Vildmoselandet er de danske kongeørnes vugge.
Siden 1999 har der hvert år ynglet kongeørne i Lille Vildmoses skove, og nu har også den endnu større havørn etableret sig i området.
Ørnene er med til at sætte en streg under naturens storhed i moselandet.
Fra Hegnsvej syd for Høstemark Skov i den nordøstlige del af Lille Vildmose bliver der dagligt set kongeørne, og ved Tofte Sø Tårnet er der i lange perioder året igennem næsten garanti for at få havørne i kikkerten.
De mægtige rovfugle jager i sommerhalvåret ofte skarver i kolonien ved Tofte Sø. I flere år har Vildmosens centrale sø, der ligger som en gylden smørklat i det naturrige område, huset en af Danmarks største kolonier af skarver, men nu er kolonien blevet mindre. Måske fordi der er mangel på fisk i Kattegat eller fordi ørnene jager skarverne og stresser dem.

Nu kan alle følge de danske kongeørne

To danske kongeørne er fløjet fra deres reder i Lille Vildmose, og for første gang kan forskere – og alle andre – løbende følge med i, hvor de befinder sig. Et nyt interaktivt kort viser kongeørnenes færden. Du kan følge kongeørnene via dette link. 

Sjældne fugle i Lille Vildmose

Europas højeste fugl, tranen, er et markant indslag i mosens natur. Fra marts til ud på efteråret kan man flere steder høre traner trompetere tidlig morgen og sen aften. Der yngler flere par i området, der i perioder tiltrækker flokke af traner, som ofte søger føde på dyrkede marker tæt på Lille Vildmosecentret.

En stor bestand af hulrungende fugle, såsom broget fluesnapper, rødstjert, huldue, stær og flere mejsearter, yngler alle i græsningsskovenes gamle træer. I vinteråret opholder hundredetallige flokke af sangsvaner fra Skandinavien og Rusland sig i Lille Vildmose. Det samme gør den sjældne sædgås, der gæster os nordfra. De store flokke kan om aftenen opleves, når de samles ved Tofte Sø til overnatning på vandfladen.

Skarverne ved Tofte Sø

Bredden af Tofte Sø huser en koloni af skarver, som tidligere var Danmarks største. Som følge af havørnenes stabile tilstedeværelse er kolonien reduceret til under 1.000 par. Skarverne søger føde i Kattegat, Mariager Fjord og Limfjorden.