Lille Vildmose i 1700-tallet – nyt land skulle vindes til dyrkning

Landvindingen begyndte tidligt i Lille Vildmose, hvor der i 1750’erne blev gravet en 2 kilometer lang og 7 meter dyb kanal fra områdets centrale dele og østpå til Kattegat.
Det er den kanal, der den dag i dag løber langs Birkesøvej forbi Lille Vildmosecentret.
Kanalen afvandede i 1760 Møllesø, der var den største af Lille Vildmoses seks søer. Året efter kom turen til Birkesø, og i 1762 blev også Lillesø og Tofte Sø tømt for vand.
Søerne blev til dyrket land eller græsarealer med høslæt.
I slutningen af 1700-tallet begyndte den første gravning af tørv i mosens nordvestlige del mod Gudumlund, men produktionen var beskeden.