Nordens Kæmper

I Lille Vildmose kan man opleve Nordens Kæmper; elg, ørn, krondyr, trane og vildsvin. Dem sætter vi fokus på i dette forløb, hvor eleverne vil blive udfordret på deres sanser og få dyrene i hænderne, bogstaveligt talt. De vil blive klogere på hvad de har tilfældes og hvad der adskiller dem. Som en del af forløbet skal eleverne kunne gennemføre det super sjove og underholdende Nordens Kæmper stjerneløbet. Eleverne bør vide lidt om fødekæder og gerne have stiftet bekendtskab med begrebet rewilding.

Under skolebesøget deltager læreren aktivt sammen med eleverne.

Undervisningen vil foregå både uden­dørs og indendørs. Eleverne skal derfor huske det praktiske tøj, da dårligt vejr også kan forekomme i Lille Vildmose. Så husk fodtøj, som kan tåle at blive vådt og tøj som gerne må blive beskidt.

 

Varighed: 3-4 timer inkl. introduktionsfilm i centrets biograf og besøg i udstillingen

Pris: 1.500 kr. Forløbet består af 2 timers undervisning med formidler og den resterende tid anbefales at bruges til besøg i udstillingen, samt frokostpause.

Forløbet kan udvides med en vildsvinefodring á 30-45 min. varighed. Eleverne kommer helt tæt på dyrene og tager selv del i fodringen. Pris: 500 kr.

Centret kan sørge for bustransport til en merpris på 2.500 kr. for skoler i Aalborg Kommune.

 

Formål

At øge elevernes naturforståelse med udagnspunkt i dyr som de måske kender eller har hørt om. Hvorfor er de store dyr også vigtige at have i naturen og hvad kan de bidrage med?

Dækker bla. følgende Fælles Mål:

Natur/Teknologi efter 2. klasse

  • Eleven kan fortælle om ændringer i naturen knyttet til årstider
  • Eleven har viden om organismers årscyklus
  • Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende enkle fagord og begreber
  • Eleven har viden om enkle fagord og begreber

Natur/Teknologi efter 4. klasse

  • Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen
  • Eleven har viden om fagord og begreber
  • Eleven har viden om sammenlignende anatomi

 

Ønsker du et særlig tilrettelagt undervisningsforløb, så kontakt vores naturformidler Mette Vesterhaab Nielsen på mni@aalborg.dk