Fugle i mosen

Vi kigger på fugle! De kommer i mange former og farver og vi ser på hvad der gør dem forskellige og hvilken betydning det har. Med udgangspunkt i centrets udstoppede fugle kan vi komme helt tæt på og blive klogere på hvad der gør en rovfugl til en rovfugl og en and til en and. Vi tager derefter på tur til Birkesø med kik

Under skolebesøget deltager læreren aktivt sammen med eleverne.

Undervisningen vil foregå både uden­dørs og indendørs. Eleverne skal derfor huske det praktiske tøj, da dårligt vejr også kan forekomme i Lille Vildmose. Så husk fodtøj, som kan tåle at blive vådt og tøj som gerne må blive beskidt.kerter og ser hvilke fugle der kommer i søgefelten.

 

Varighed: 3½ time. Forløbet består af 2 timers undervisning med formidler og den resterende tid anbefales at bruges til besøg i udstillingen, samt frokostpause.

Pris: 1.500 kr. inkl. entré billet til centrets udstilling, hvor eleverne bl.a. kan prøve ørnesimulatoren og gå på opdagelse i naturværkstedet som huser forskellige kryb og kravl.

Forløbet kan udvides med en ekstra time så man også får et kig inden i fuglen. Ved at tilkøbe dissektion af fasaner/ænder får eleverne mulighed for at få en forståelse af dens indre opbygning, pris: 700 kr.

Centret kan sørge for bustransport til en merpris på 2.500 kr. for skoler i Aalborg Kommune.

 

Formål

Give et indblik i naturens verden og hvordan dyr og organismer tilpasser sig med udgangspunkt i fuglene. Alt efter klassetrin kan undervisningen justeres med flere termenologier og detaljer.

Dækker følgende i Fællses Mål:

Natur/Teknologi efter 2. klasse

 • Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr
 • Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder
 • Eleven har viden om organismers opbygning
 • Eleven kan fortælle om egne resultater og erfaringer

Natur/Teknologi efter 4. klasse

 • Eleven kan sortere og klassificere
 • Eleven har viden om naturfaglige kriterier for sortering
 • Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen

Natur/Teknologi efter 6. klasse

 • Eleven kan beskrive planter og dyr, deres livsbetingelser og deres samspil med omgivelserne

Biologi efter 8. klasse

 • Eleven kan give eksempler på forskellige arters tilpasning i bygning, funktion og adfærd til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser

Biologi efter 9. klasse

 • Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder
 • Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger
 • Eleven kan forklare sammenhængen mellem forskellige arters tilpasning i bygning, funktion og adfærd i forhold til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser samt forholdet til andre organismer”

 

Ønsker du et særlig tilrettelagt undervisningsforløb, så kontakt vores naturformidler Mette Vesterhaab Nielsen på mni@aalborg.dk