Døden i naturen

Vi sætter fokus på døden i naturen. Hvad er levende og hvad er dødt? Hvad sker der med det, som er dødt? Hvem og hvad har gavn af det døde? Vi går en tur ud i det vilde og finder døde og levende ting. I kadavertårnet stiller vi skarpt på, hvilken værdi kadavere og ådsler, samt døde planter og træer har i naturen og hvorfor det kan være vigtigt at give det lov til at ligge.

Under skolebesøget deltager læreren aktivt sammen med eleverne.

Undervisningen vil foregå både uden­dørs og indendørs. Eleverne skal derfor huske det praktiske tøj, da dårligt vejr også kan forekomme i Lille Vildmose. Så husk fodtøj, som kan tåle at blive vådt og tøj som gerne må blive beskidt.

 

Varighed: 3½ time. Forløbet består af 2 timers undervisning med formidler og den resterende tid anbefales at bruges til besøg i udstillingen, samt frokostpause.

Pris: 1.500 kr. inkl. entré billet til centrets udstilling, hvor eleverne bl.a. kan prøve ørnesimulatoren og gå på opdagelse i naturværkstedet som huser forskellige kryb og kravl.

Centret kan sørge for bustransport til en merpris på 2.500 kr. for skoler i Aalborg Kommune.

 

Formål

At give en forståelse af livets kredsløb med hovedfokus på døden og hvad døde dyr og planter skaber af liv og mangfoldighed.

Dækker bla. følgende i Fælles Mål:

Natur/Teknologi efter 2. klasse

  • Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur
  • Eleven har viden om dyr, planter og svampe
  • Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet
  • Eleven har viden om fagord og begreber

Natur/Teknologi efter 6. klasse

  • Eleven kan med modeller forklare om organismers samspil i naturen
  • Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet
  • Eleven kan indsamle, ordne og formidle resultater på forskellige måder

 

Ønsker du et særlig tilrettelagt undervisningsforløb, så kontakt vores naturformidler Mette Vesterhaab Nielsen på mni@aalborg.dk