Lille Vildmose Naturskole – Et uformelt læringsmiljø

På Lille Vildmose Naturskole møder eleverne et særligt oplevelsesorienteret læringsrum, som er både lærerigt og fagligt forankret. Naturskolens undervisere tæller en naturvejleder og to naturformidlere, samt yderligere en folkeskolelærer fra en lokal folkeskole.

Lille Vildmose Naturskole ønsker at understøtte den faglige læring med hands-on aktiviteter og en anvendelsesorienteret læring for eleverne. Vi tilbyder varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke og fagligt udfordrede elever.

Med andre ord: Her kan man regne med at blive både våd, beskidt, forskrækket, betaget, overrasket og forhåbentlig meget meget klogere på dén særlige natur som Lille Vildmose består af!

Naturskolen har sit udgangspunkt ved Lille Vildmosecentret, men et forløb i naturskolen kan dog lige så godt finde sted på højmosen, ved Toftesø, på toppen af Mulbjergene, langs kysten, i skoven og mange andre steder. Det er også muligt at få naturskolen til at komme på besøg på skolen eller i institutionen. Naturskolen samarbejder med Skoletjenesten, Aalborg Kommune.

Videnspædagogisk Aktivitetscenter

Lille Vildmosecentret er et statsstøttet Videnspædagogisk Aktivitetscenter (VPAC). Det betyder, at vi er et oplevelsescenter, hvor børn og voksne får viden og indsigt i natur, historie og videnskab gennem lærerige og udfordrende aktiviteter, som vækker alle sanser. Der er 15 Videnspædagogiske Aktivitetscentre i Danmark.

For din skole er Lille Vildmose Naturskole en værdifuld medspiller fordi:

  • Vi kobler teori og praksis med udgangspunkt i konkrete situationer og problemstillinger.
  • Vi arbejder med læring i et uformelt læringsmiljø, hvor vi kombinerer leg og læring samt krop og bevægelse.
  • Vi arbejder med klassen som et fællesskab og den enkelte elevs indsats som uundværlig for helheden.
  • Vi har stærke faglige kompetencer som fundament for tværfaglige vinkler.
  • Vi er oplagte til udeskoleforløb, og har unikke rammer for et helstøbt oplevelsesunivers.
  • Vi går gerne ind i partnerskaber med andre aktører for at blive bedre, klogere og dygtigere.

Ønsker du et særlig tilrettelagt undervisningsforløb, så kontakt vores naturformidler Mette Vesterhaab Nielsen på mni@aalborg.dk