GPS-tracking af elge og krondyr

 

Halsbåndene logger dyrenes position hver time. Da det er vilde dyr, og de gerne skal forblive vilde, vil der naturligvis være noget forsinkelse på den data, I kan se.
For at se hvor dyrene bevæger sig hen kan du på kortet vælge en tidsperiode, elg/ krondyr og hvilket af dyrene I vil kigge nærmere på, ved at sætte flueben i boksen.
Trykker I på ’play’ til højre for dyret kan I få en animation af dyrets bevægelse og se, hvor langt den bevæger sig muligvis i sin søgen efter føde. Der er også mulighed for at se hvilken vegetationstype der er i de forskellige områder, så I kan se om dyrene foretrækker noget særligt vegetation frem for noget andet.

Ved at vælge flere dyr på kortet på samme tid, kan I se hvordan de bevæger sig i forhold til hinanden – både elgene imellem og mellem elg og krondyr.
Er du interesseret i at vide mere om det enkelte dyr kan du trykke på ikonerne, som repræsenterer de forskellige dyr og få lidt faktuel baggrundsviden, f.eks. fødselsår, køn og generelle billeder af dyrene.

Hvis du vil vide mere om hvilke vegetationstyper elgene og krondyrene foretrækker og om der er forskel på deres adfærd, så kan du læse mere under ’Figurer’.

Figurer

 

Ovenstående figurer er baseret på data fra dyrenes GPS-positioner i Mellemområdet.
Figur 1 viser lagkagediagrammer over, hvor mange af hhv. elgenes og krondyrenes GPS-positioner, der er registreret i de forskellige vegetationstyper. Læg mærke til, om elgene og krondyrene har forskellige præferencer for vegetationstyperne.
Figur 2 viser histogrammer over, hvor langt dyrene har flyttet sig i hver time af døgnet. Det viser et billede af dyrenes døgnrytme og aktivitetsniveau.
Hvornår tror du der er størst sandsynlighed for at se dyrene i området?

Projektet er støttet af Nordea-fonden (logo) og Friluftsrådet (logo) og er blevet til gennem et samarbejde mellem Aage V. Jensen Naturfond, Aalborg kommune, Lille Vildmosecentret, Lille Vildmose Naturfond og Aarhus Universitet.