Lille Vildmosecentret

Centret er en selvejende institution, hvis formål er at skabe en helhed af oplevelser i og omkring Lille Vildmose blandt andet gennem udstillinger, guidede ture og andre oplevelsesbaserede aktiviteter. Centret skal primært formidle og synliggøre de unikke natur- og kulturhistoriske træk i og omkring Lille Vildmose – den største højmose i det nordvesteuropæiske lavland. Centret skal fungere som dynamo for lokal udvikling og som omdrejningspunkt for genopretning og udvikling af dynamisk natur.

Personale

porttra%c2%a6t-bo
Bo Gregersen, Direktør, CEO
Direkte tlf.: + 45 99 31 75 51
Mail: bog@aalborg.dk

n01_1643

Jakob Konnerup, Formidlingsleder og naturvejleder
Direkte tlf.: + 45 99 31 75 53
Mail: jak@aalborg.dk


n01_1534
Michael Tams Engberg, Skov- og Naturtekniker (formidling) samt bygningsansvarlig
Direkte tlf.:+45 99 31 75 50
Mail: mte@aalborg.dk

 

n01_1594

Katrine Elton Baisgaard, Pr- og kommunikationsmedarbejder med ansvar for reception, butik og café
Direkte tlf.:+45 99 31 75 66
Mail: kbai@aalborg.dk

n01_1619

Mette Vesterhaab, naturformidler med ansvar for naturværksted og naturformidling særligt i naturskolen
Direkte tlf.:+45 99 31 75 52
Mail: mni@aalborg.dk

n01_1535

Camilla Jensen, naturformidler særligt i naturskolen samt ansvar for butik

Direkte tlf.: +45 99 31 75 62

Mail: cj@aalborg.dk

n01_1584

Vita Baisgaard, servicemedarbejder rengøring og café

Direkte tlf.:+45 99 31 75 50

Samt en masse dygtige frivillige, hvis hjælp og engagement er afgørende for driften af Lille Vildmosecentret

 

Bestyrelsen

Fonden ledes af en bestyrelse på tre-syv medlemmer. Bestyrelsen udpeges på følgende måde:
To medlemmer udpeges af Aalborg Byråd og et medlem udpeges af Aage V. Jensen Naturfond.
Bestyrelsen kan vælge op til fire yderligere medlemmer med særlig sagkundskab.

Betyrelsesmedlemmer
Formand fhv. teknisk chef Christian Rasmussen (mand, født 1948), valgt af bestyrelsen, uafhængig, indtrådt 2010, valgt til 2018
Næstformand direktør Anders Skov (mand, født 1973), udpeget af Aage V. Jensen Naturfond, indtrådt 2006, valgt til 2018
Fhv. borgmester Kristian Schnoor (mand, født 1942), udpeget af Aalborg Byråd, indtrådt 2006, valgt til 2018
Fhv. politiassistent Niels Kusk Christensen (mand, født 1949), udpeget af Aalborg Byråd, indtrådt 2014, valgt til 2018
Seniorforsker Thomas Secher Jensen (mand, født 1947), valgt af bestyrelsen, uafhængig, indtrådt 2006, valgt til 2018
Eventchef Søren Thorst (mand, født 1965), valgt af bestyrelsen, uafhængig, indtrådt 2013, valgt til 2018
Statsskovrider Bendt Egede Andersen (mand, født 1957), observatør, indtrådt 2006, valgt til 2018

Bestyrelsen har udarbejdet et kompetancekatalog.

Downloads