Tidslinje over Lille Vildmosecentrets historie

1997 – Vildmosegaard

1997 – Vildmosegaard

Vildmosegaard opkøbes

1998 – Lille Vildmose Naturskole

1998 – Lille Vildmose Naturskole

Mosens første naturskole etableres under ledelse af naturvejleder Thorkild Lund

2005 – Pilotprojekt

2005 – Pilotprojekt

Pilotprojekt Lille Vildmose Nationalpark

2006 – Lille Vildmosecentret

2006 – Lille Vildmosecentret

Lille Vildmosecentret åbnes af HKH Prins Joachim

2007 – Fredning

2007 – Fredning

Lille Vildmose fredes og bliver Danmarks største fredede område

2009 – Naturlegepladsen

2009 – Naturlegepladsen

Naturlegepladsen etableres og åbnes af tidligere rådmand og nu borgmester Thomas Kastrup-Larsen  

2010 – Sebastian Klein besøger Lille Vildmosecentret

Sebastian Klein optræder for 800 mennesker på Lille Vildmosecentret. Dette bliver starten på børne- og skoleformidling i Lille Vildmose.

2011 – Videnspædagogisk Videnscenter

2011 – Videnspædagogisk Videnscenter

Lille Vildmosecentret anerkendes som statsstøttet Videnspædagogisk Videnscenter under undervisningsministeriet. Undervisningsminister Christine Antorini på besøg

2012 – Tørvetoget

2012 – Tørvetoget

Vildmosebanen med tørvetoget indvies af borgmester Henning G. Jensen

2012 – LIFE+ projektet

2012 – LIFE+ projektet

LIFE+ projektet igangsættes – et af Danmarks største naturgenopretningsprojekter til ca. 42 mio. kr. Miljøminister Ida Auken på besøg

2013 – Lille Vildmosecentret udpeges til internationalt Wetlandcentre

2013 – Lille Vildmosecentret udpeges til internationalt Wetlandcentre

Lille Vildmose udnævnes til klimavenlig natur af FN (Ramsar), som det første sted i verden, og Lille Vildmosecentret udpeges til internationalt Wetlandcentre

2014 – Ny masterplan for Lille Vildmosecentret

2014 – Ny masterplan for Lille Vildmosecentret

En ny masterplan med ny og innovativ formidling med budget på 40 mio. skal bringe centret ind i 2020’erne.

2015 – Samarbejde om naturskole

2015 – Samarbejde om naturskole

Formaliseret samarbejde med Aalborg Kommune om naturskole etableres

2016 – 10 års jubilæum

2016 – 10 års jubilæum

Lille Vildmosecentret og naturfotofestival holder 10 års jubilæum. Her Gitte Seeberg ved fotofestivallens jubilæum

2016 – Elge, ny udstilling og nye film i biograf

2016 – Elge, ny udstilling og nye film i biograf

Elge udsættes, ny udstilling åbnes og nye film præsenteres i biografen. Her fra venstre direktør Jan Ejlsted, Friluftsrådet, rådmand Mads Duedal, Aalborg Kommune og direktør Bo Gregersen, Lille Vildmosecentret

2016 – Lancering af GPS

2016 – Lancering af GPS

Lancering af webmodul på centrets hjemmeside, hvor gæsterne har mulighed for at følge elge og krondyr i Mellemområdet via GPS