english    tysk   dansk

Lille Vildmosecentret

Centret er en selvejende institution, hvis formål er at skabe en helhed af oplevelser i og omkring Lille Vildmose blandt andet gennem udstillinger, guidede ture og andre oplevelsesbaserede aktiviteter. 

Centret skal primært formidle og synliggøre de unikke natur- og kulturhistoriske træk i og omkring Lille Vildmose – den største højmose i det nordvesteuropæiske lavland. 

Centret skal fungere som dynamo for lokal udvikling og som omdrejningspunkt for genopretning og udvikling af dynamisk natur.

Bo Gregersen

Direktør, CEO


Direkte tlf.: +45 99 31 75 51

Mail: bog@aalborg.dk

Jakob Konnerup

Formidlingsleder og naturvejleder

Direkte tlf.: +45 99 31 75 53
Mail: jak@aalborg.dk

Michael Tams Engberg

Skov- og Naturtekniker (formidling) samt bygningsansvarlig


Direkte tlf.: +45 99 31 75 50
Mail: mte@aalborg.dk

Katrine Elton Baisgaard

Pr- og kommunikationsansvarlig med ansvar for reception, butik og café


Direkte tlf.: +45 99 31 75 66
Mail: kbai@aalborg.dk

Mette Vesterhaab

Naturformidler med ansvar for naturværksted og naturformidling særligt i naturskolen


Direkte tlf.: +45 99 31 75 52
Mail: mni@aalborg.dk

Camilla Jensen

Naturformidler særligt i naturskolen samt ansvar for butik

Direkte tlf.: +45 99 31 75 62

Mail: cj@aalborg.dk

Vita Baisgaard

Servicemedarbejder rengøring og café

Direkte tlf.: +45 99 31 75 50

Bestyrelsen

Fonden ledes af en bestyrelse på tre-syv medlemmer. Bestyrelsen udpeges på følgende måde:

To medlemmer udpeges af Aalborg Byråd og et medlem udpeges af Aage V. Jensen Naturfond.


Bestyrelsen kan vælge op til fire yderligere medlemmer med særlig sagkundskab.

Betyrelsesmedlemmer
Formand fhv. teknisk chef Christian Rasmussen (mand, født 1948), valgt af bestyrelsen, uafhængig, indtrådt 2010, valgt til 2018


Næstformand direktør Anders Skov (mand, født 1973), udpeget af Aage V. Jensen Naturfond, indtrådt 2006, valgt til 2018


Fhv. borgmester Kristian Schnoor (mand, født 1942), udpeget af Aalborg Byråd, indtrådt 2006, valgt til 2018

Fhv. politiassistent Niels Kusk Christensen (mand, født 1949), udpeget af Aalborg Byråd, indtrådt 2014, valgt til 2018


Seniorforsker Thomas Secher Jensen (mand, født 1947), valgt af bestyrelsen, uafhængig, indtrådt 2006, valgt til 2018


Eventchef Søren Thorst (mand, født 1965), valgt af bestyrelsen, uafhængig, indtrådt 2013, valgt til 2018


Statsskovrider Bendt Egede Andersen (mand, født 1957), observatør, indtrådt 2006, valgt til 2018

Bestyrelsen har udarbejdet et kompetancekatalog

Downloads

Lille Vildmosecentret

CVR: 29414378

Birkesøvej 16

9280 Storvorde

📱 99 31 75 50

info@lillevildmose.dk

Social

facebook-white   instagram-white

Language

english    tysk   dansk