Snart kan de besøgende opleve krondyr i Mellemområdet i Lille Vildmose

 Primo maj 2016 lukkes der op for, at 22 krondyr kan bevæge sig fra et mindre udslusningshegn, hvor dyrene er blevet overvåget, og ud i det 2100 ha store offentlig tilgængelige Mellemområde i Lille Vildmose.

 Krondyrene er i forvejen vant til betingelserne i mosen, da de kommer fra Høstemark Skov og Tofte Skov. Fra begyndelsen af maj får de mulighed for at bevæge sig ind i Mellemområdet, hvor de – via den måde de søger føde på – skal hindre opvækst af birk og pil, som er skadelige for højmosen. I løbet af juni måned, får krondyrene i øvrigt selskab af mosens 5 elge. Sammen skal krondyr og elge medvirke til at skabe dynamisk natur i Lille Vildmose.

Skov- og Landskabsingeniør i Aalborg Kommune Jens Vinge fortæller: ’Kombinationen af elge og krondyr er optimal, fordi krondyrene både græsser og bider knopper og kviste, mens elgene spiser de vækster, som sidder højere oppe, f.eks. knopper og grene samtidig med at de også afbarker træerne. På den måde medvirker dyrene til at friholde mosen for pil og birk, og vi tilgodeser optimale vækstbetingelser for højmosens sphagnummosser. ’ Jens Vinge fortsætter, ’Vi håber og tror på, at krondyrene vil trives i Mellemområdet, men vi ved endnu ikke, hvor lang tid der vil gå, fra vi åbner lågen, til krondyrene bevæger sig ind i Mellemområdet’.

Lige nu befinder krondyrene sig i udslusningshegnet. Her går de frem til starten af maj, hvor porten åbnes og dyrene guides ud i Mellemområdet. Mens de har opholdt sig i udslusningshegnet har 12 af de 22 krondyr fået GPS-halsbånd på, så deres færd i det store Mellemområde kan følges. Meldinger fra GPS-halsbåndene sendes både til Aarhus Universitet, Institut for Bioscience og til Lille Vildmosecentret, som varetager formidlingsopgaven i forhold til gæster og andre, som besøger området. Bo Gregersen, direktør på Lille Vildmosecentret, siger: ’Vi glæder os til at formidle de store græssere for vores gæster. Op til sommerferien åbner Lille Vildmosecentret en helt ny og spændende udstilling, men indtil da kan de besøgende allerede nu se en ny naturfilm om elge i centrets biograf’. Udover GPS-halsbånd er der også blevet sat vildtkameraer op, som følger dyrenes færden i Mellemområdet, som stadig vil have fuld offentlig adgang for besøgende.