NYHED – Fem nye elge til Lille Vildmose

Fredag 20. januar 2017 flytter yderligere 5 nye svenske elge ind i Lille Vildmose i Østhimmerland. Dermed øges bestanden til i alt 10 elge i Danmarks største fredede landområde.

Der blev skrevet Danmarkshistorie, da 5 svenske elgkalve i november 2015 ankom til Lille Vildmose i Østhimmerland. Det var et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Aage V. Jensen Naturfond som sikrede, at naturelskere i juni måned 2016 for første gang kunne se de imponerende dyr bevæge sig rundt i Danmarks største fredede landområde – nøjagtigt som de gjorde for 5.000 år siden.

Succes med elgene skaber grundlag for at øge bestanden

Siden juni måned, hvor de første 5 elgkalve blev lukket ud i det 21 km2 store Mellemområde, har elgene – sammen med bestanden af krondyr – indgået som en vital del af mosens naturlige økosystem, og mange besøgende har haft fornøjelsen af at fange et glimt af elgene.

Skov- og Landskabsingeniør i By- og Landskabsforvaltningen Jens Vinge siger om erfaringerne med de første 5 elge:
– Vi har fulgt dyrene tæt og kan konstatere, at de trives og er med til at holde bestanden at træer og buske nede, om end at 5 elges indsats er begrænset i det 2.100 ha store Mellemområde. Netop træer og buske er en trussel for genopretningen af højmosen, og da elgene er store planteædere, har de en vigtig rolle som en naturlig del af Lille Vildmoses økosystem. Nu hvor vi kan se, at de første 5 elge er faldet godt til, er vi klar til at øge bestanden med 4 kvier og 1 tyr, fortæller Jens Vinge.

Ligesom det var tilfældet med de første elge, begynder elgkalvene deres ophold i Lille Vildmose med at være i karantæne for at sikre, at de får en vild og sky adfærd og bliver vænnet til Lille Vildmose. Det bliver sandsynligvis i juni, at elgene lukkes ud i Lille Vildmose, hvor de kan slutte sig til den nuværende bestand af elge i det 21 km2 store område.

Rådmand i By- og Landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen udtaler:
– Det glæder mig, at vi sammen med Aage V. Jensen Naturfond har skabt rammerne for, at Lille Vildmose er det første sted i Danmark, hvor elge indgår som en naturlig del af det særlige økologiske system, som en højmose er. Der er gennemført en omfattende naturgenopretning i Lille Vildmose, og elgene er et vigtigt bidrag til at genskabe et område, hvor vi tilstræber at udvikle højmosen frem mod et økosystem i naturlig balance. Jeg håber samtidig, at den voksende elgbestand vil medvirke til at profilere Lille Vildmose, som en sand naturperle og en uvurderlig attraktion, slutter rådmanden.

Direktør i Aage V. Jensen Naturfond Anders Skov understreger, at elgene er en del af noget større:

– Når vi genindfører elgene i Lille Vildmose, så har målet været klart fra starten. Vi vil genskabe en højmose, som suppleret med elgene og de andre dyr, som allerede er i Lille Vildmose: kongeørne, havørne, traner, vildsvin, kronhjorte og mange andre mindre dyr, vil genfinde sin naturlige balance og dynamik.  Elgene indgår – 100 pct. på naturens egne præmisser – i højmosens naturlige dynamik, og på den måde er vi tro mod målet om, at dette stykke natur – Nordeuropas største højmose – skal kunne passe sig selv”, slutter Direktør i Aage V. Jensen Naturfond Anders Skov.