Naturens weekend i Lille Vildmose

I weekenden den 3.-4. oktober er der fokus på naturpleje, elge, krondyr og naturgenopretning i Lille Vildmose

Lille Vildmose er ikke lille, den er stor og våd. Våd, vild og vidunderlig kunne man sige. I weekenden den 3.-4. oktober er der fokus på de mange store projekter, som i øjeblikket er i gang i Danmarks største fredede område på 76 km2.

Lørdag inviterer Vildmoseforeningen til en sjov og aktiv dag for hele familien med frisk luft og naturpleje. Det er foreningens Plejelaug, som står bag arrangementet. Vi mødes kl. 10.00 på Lille Vildmosecentret og kører i egne biler ud i mosen, fortæller Ole Jensen, der er formand for foreningen. Vi skal fjerne mindre træer og buske langs Ny Høstemarkvej og ved Bettesø, udtaler han. Alle er velkomne og medbring gerne ørnenæb eller økse – selv om vi også har et antal til udlån, så håber vi at der ikke er nok til alle. Man kan deltage med den tid, der passer en, og vi afslutter arbejdsdagen på Lille Vildmosecentret, siger Ole Jensen til slut.

Også søndag er der fokus på naturpleje under en guidet tur med fokus på elge og krondyr som naturplejere. Følg med guiden gennem den sydlige del af Portlandmosen, hvor stien via små broer krydser flere gravebaner. Her kan man opleve mosens kulturhistorie på nærmeste hånd. En opstigning til toppen af Kællingbjerg Klint belønnes med en fantastisk udsigt over området hvor elge og krondyr udsættes i 2016. Guiden fortæller om det nye hegn og udsætningen af bl.a. kronvildt, der i fremtiden via græsning skal være med til at genskabe mosens åbne vidder. Vi skal også høre om fremdriften i LIFE+ projektet, som er et af de største naturgenopretningsprojekter i danmarkshistorien.

Både lørdag og søndag eftermiddag er der desuden mulighed for at kører med tørvetoget på smalsporsbanen ved Lille Vildmosecentret. Kør en tur med mosens gamle lokomotiv og hør guiden fortælle om bl.a. tørvegravning og naturgenopretning.

Vel mødt til en weekend i naturens tegn.

For praktiske oplysninger se aktivitetskalenderen.