Familie, For alle, For børn, Tørvetoget kører igen til påske 2018
Aktivitet:

Krible og krable ved Lille Vildmosecentret – familiedag

Dato: 1. okt 2017
Tidspunkt: kl. 10.30 - 12.00

Beskrivelse:

Ta´ med på jagt i skovbunden efter insekter og biller. Lær at bruge en insektsuger og vær med til at tømme de udsatte fælder.

Dyrene vi fanger kommes i små bakker og studeres med lup.
I bålhytten er bålet tændt, og du kan købe pølser til din frokost.
Kl. 13 og kl. 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret. Ta´ med på tur med mosens gamle lokomotiv og tørvevogne.

OBS: Praktisk tøj og solidt fodtøj.

Tilmelding: Ingen.

Pris: Arrangementet er indeholdt i centrets entrépris.
Kørsel med tørvetoget koster 25 kr. ved køb af entrébillet til centret.