Familie, For alle, For børn, For voksne, Tørvetoget kører igen til påske 2018
Aktivitet:

De 4 tårne i Lille Vildmose

Dato: 30. apr 2017
Tidspunkt: kl. 09:00 - 13:00

Beskrivelse:

 

Fugle som kan sige som når man puster i en tom ølflaske, fugle så store som en flyvende dør – Lille Vildmose har det hele. På Fuglenes Dag vil mosens ornitologer bemande de 4 fugletårne i mosen, hvorfra de vil fremvise og fortælle om fuglene. Er du i tvivl om tårnenes beliggenhed, så kom forbi Lille Vildmosecentret og få et kort over mosens tårne og stier.

De fire tårne er Tofte Sø-tårnet, brandvagtstårnet, Rovfugletårnet og Høstemarktårnet. Netop ved månedsskiftet april-maj byder Lille Vildmose på mange nyankomne trækgæster og ynglefugle, som gør det hele ekstra spænende.


Arrangør:
Dansk Ornitologisk Forening og Lille Vildmosecentret.Kl. 13 og kl. 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret.

OBS: Praktisk påklædning og solidt fodtøj. Kikkert er en god idé.

Tilmelding: Ingen.

Pris: Aktiviteterne i mosens fugletårne er gratis. Besøg på Lille Vildmosecentret er til almindelig entrépris.
Kørsel med tørvetoget koster 25 kr. ved køb af entrébillet til centret.