Familie, For alle, For voksne, Temadage, Tørvetoget kører igen til påske 2018
Aktivitet:

Fuglestemmer i Høstemark Skov – morgenvandring

Dato: 28. maj 2017
Tidspunkt: kl. 06:00 - 09:00

Beskrivelse:

Oplev fuglenes morgensang på en vandretur gennem Høstemark Skov.

Guiden fortæller om naturskoven og dens rige fugleliv med bl.a. ynglende kongeørn og mange hulrugende fuglearter. Der er ligeledes gode chancer for at opleve skovens krondyr, der via deres græsning holder skoven lysåben og skaber optimale vilkår for insekter og planter.

Turen afsluttes med en kop varm kaffe på Lille Vildmosecentret for dem der har lyst. Ønsker man at se centrets udstilling betales almindelig entrépris.

Kl. 13 og 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret. Kør en tur med mosens gamle lokomotiv og hør guiden fortælle om bl.a. tørvegravning og naturgenopretning.

Arrangør: Dansk Ornitologisk Forening og Lille Vildmosecentret. Turleder er naturvejleder emeritus Thorkild Lund.

Mødested: Hjortevej 3, 9280 Storvorde (ved den grønne lade).
Mød op præcis – porten til skoven lukkes, når gruppen er gået ind.

OBS: Praktisk tøj og solidt fodtøj. Medbring gerne egen kikkert. Turen er ikke egnet for klap- og barnevogne.

Tilmelding: Ingen.

Pris: Gratis deltagelse (ingen hunde).

Entré til Lille Vildmosecentret er til normal pris.
Kørsel med Tørvetoget koster 25 kr. pr. person ved samtidig køb af entrébillet.