Familie, For alle, For voksne, Temadage, Tørvetoget kører igen til påske 2018
Aktivitet:

Fuglestemmer i Høstemark Skov – morgenvandring

Dato: 27. maj 2018
Tidspunkt: kl. 06:00 - 09:00

Beskrivelse:

Oplev fuglenes morgensang på en vandretur gennem Høstemark Skov.

Guiden fortæller om naturskoven og dens rige fugleliv med bl.a. ynglende kongeørn og mange hulrugende fuglearter. Der er ligeledes gode chancer for at opleve skovens krondyr, der via deres græsning holder skoven lysåben og skaber optimale vilkår for insekter og planter.

Arrangør: Dansk Ornitologisk Forening og Lille Vildmosecentret. Turleder er naturvejleder emeritus Thorkild Lund.

Mødested: Hjortevej 3, 9280 Storvorde (ved den grønne lade).
Mød op præcis! Porten til skoven lukkes, når gruppen er gået ind.

OBS: Praktisk tøj og solidt fodtøj. Medbring gerne egen kikkert. Turen er ikke egnet for klap- og barnevogne.

Tilmelding: Ingen.

Pris: Gratis deltagelse (ingen hunde).