Elge på vej til Lille Vildmose

Langlemmet hjort: Verdens største hjort vil om godt et år få en renæssance i det danske landskab, når et dusin elge sættes ud i Lille Vildmose. Det er cirka 5.000 år siden, at elgen sidst havde sin faste plads i Danmarks skove og moser.

Artikel fra Jyllandsposten af Jan Skriver.

Først kom bæveren til Vestjylland i 1999 med en hjælpende hånd fra det moderne naturmenneske. Så blev ulven opdaget i 2012 efter at være ankommet af egen drift og urkraft, og samme år blev den europæiske bison sat ud på Bornholm med en venlig hilsen fra Miljøministeriet.

I 2016 vil det blive elgens tur til at vende tilbage til sit oprindelige levested Danmark for at tage plads i en niche, der har stået tom i cirka 5.000 år i den danske natur.

I det tidlige forår 2016 vil et dusin elge blive sat ud i Lille Vildmose, der er Danmarks største fredede landområde.

Dyrene vil gøre vildmosen vildere og bane bredere veksler for en større artsrigdom af planter og dyr i det fredede område, der omtrent er på størrelse med Fanø.

De op imod 300-500 kg tunge elge skal gumle og gnave blade, knopper og kviste af birketræer og bævreasp i op til tre meters højde.

Hvor de fleste hjortearter bøjer sig ned for at skaffe sig føden, strækker elgen hals og provianterer tit i noget nær 1. sals højde. Og det er netop her, at dette højhus af en hjort skal operere. For elgen bliver ikke kun inviteret indenfor i Lille Vildmose for et syns skyld, den skal gøre naturnytte og fungere som en slags forsikring for fredningens formål.

Elgkraft

»Lille Vildmoses natur er efter mange årtier med dræning og tørvegravning under genopretning. Området skal udvikle sig til én stor flade af højmoser, der veksler med søer, og som støder op til naturskove. Men tæt og artsfattig birkeskov og meterhøje krat af bævreasp og pil truer med at lukke udsynet over flere af områdets vidder. Elgene skal med deres appetit og evne til at færdes i vådt og blødt terræn bidrage til at sikre landskabets åbne karakter. I stedet for at bruge motorsav og maskinkraft vil vi hellere slippe naturkræfterne løs i skikkelse af store græsædende pattedyr,« siger biolog Roar Poulsen, der er projektleder i Park og Natur i Aalborg Kommune, som er plejemyndighed for Lille Vildmose-fredningen.

De langlemmede og vandglade hjorte med de brede klove og hængemulerne vil blive hentet i fire svenske dyreparker. At nybyggerne kommer fra forskellige egne vil sikre den genetiske variation på Lille Vildmoses kommende elg-bestand.

Et par tyre, et par køer og 8-10 kalve og kvier vil blive grundstammen til det, som med tiden forventes at blive til en bestand på 30-40 dyr i området.

»Fra foråret 2015 og et års tid frem skal der sættes cirka 30 kilometer hegn, der vil omkranse et 2.100 hektar stort leveområde for elgene i det fredede terræn, hvor også krondyr og rådyr vil græsse. Til at begynde med vil vi etablere et hegn på få hektar, hvor de svenske elge kan vænne sig til terrænet i Lille Vildmose,« siger Roar Poulsen.

Arbejdet med at etablere det store vildthegn og udsætte krondyr er finansieret gennem et EU-støttet naturgenopretningsprojekt, mens projektet med udsætning af elgene bliver gennemført af Aalborg Kommune med økonomisk støtte fra blandt andet Aage V. Jensen Naturfond, som ejer størsteparten af Lille Vildmose.

Se mere her: http://nyhederne.tv2.dk/2014-12-17-naturformidler-stor-chance-for-elge-i-danmark

Historien blev bragt i Jyllandsposten og viderebragt i bl.a. TV2 nationalt, Aftenshowet på DR, DR radioavisen, P1, P3 nyhederne, DR Ultra, TV2Nord, Berlingske, Politikken, MetroXpress, Ekstrabladet, BT, Århus Stiftstidende, Jyske Vestkysten og Viborg Stifts Folkeblad. Også i udlandet er der interesse for sagen, og en artikel blev bragt i Neue Zürcher Zeitung i Schweiz.