Efter 5000 år er elgen atter tilbage i dansk natur

Der skrives Danmarkshistorie i disse dage, da fem svenske elgkalve fra to forskelige skånske elgparker netop er ankommet til Lille Vildmose. Det er et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Aage V. Jensen Naturfond som sikrer, at naturelskere og andre interesserede til sommer kan se de imponerende dyr bevæge sig rundt i Danmarks største fredede landområde – nøjagtigt som de gjorde for 5.000 år siden.

Elge i Danmark – en naturlig beslutning

”Vi er meget stolte over at være med til at skabe rammerne for, at Lille Vildmose bliver det første sted i Danmark, hvor elge kommer til at indgå som en naturlig del af det særlige økologiske system, som en højmose er”, siger rådmand for By- og Landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen. ”Der er gennemført en omfattende naturgenopretning i Lille Vildmose gennem de seneste 4 år. Elgene bliver nu et vigtigt bidrag til at genskabe et område, hvor vi tilstræber at udvikle højmosen frem mod et økosystem i naturlig balance. Jeg forventer samtidig, at en voksende elgbestand vil medvirke til at profilere Lille Vildmose, som en sand naturperle og en uvurderlig attraktion – ikke kun for Aalborg Kommune, men for hele Danmark”.

 Akklimatisering er afgørende for projektets succes

Elgkalvene begynder deres ophold i Lille Vildmose med at være i karantæne vinteren over, så man sikrer, at de får en vild og naturlig sky adfærd. På trods af at elge er hårdføre dyr, som er vant til svenske vintre, så er naturen hård ved kalvene i deres første leveår. ”Vi vil gerne tilvænne dem til Lille Vildmose, så tidligt som muligt og i en fase af deres liv, hvor de fra naturens hånd er bedst modtagelige for nye indtryk, herunder også flytningen, men det kan ikke udelukkes, at en-to kalve ikke klarer de næste fire måneder, men det vil vi selvsagt arbejde hårdt for ikke sker”, siger Skov- og Landskabsingeniør i Aalborg Kommune Jens Vinge.

De fem elge vil danne udgangspunktet for Lille Vildmoses fremtidige elgbestand, som på sigt vil suppleres af en bestand krondyr, som også er store planteædende pattedyr. I modsætning til krondyr æder elgene hovedsagelig træer og buske, som er en trussel for genopretningen af højmosen. Til foråret udsættes op mod 50 krondyr til den nuværende rådyrbestand i området.

”Dyrenes forskellige adfærdsmønstre og måder at søge føde på skaber i samspil en fantastisk dynamik og en rigdom af arter”, siger Anders Skov, direktør for Aage V. Jensen Naturfond. ”Vi glæder os til at kunne vise publikum dyrene i naturlige omgivelser, men vi må væbne os med tålmodighed lidt endnu, før vi slipper naturelskere løs i elgenes del af Vildmosen. Elgene har brug for fred og ro for at akklimatisere sig til den danske natur. De æder meget lidt i vinterhalvåret og tager erfaringsvis ikke på i vægt, før der igen kommer god vækst i træer og buske til foråret”.

Det bliver sandsynligvis i maj-juni 2016, at elgene vil blive lukket ud i Lille Vildmose, hvorefter alle har mulighed for at se og opleve de imponerende dyr. Elgene kommer til at gå i et 21 km2 stort indhegnet område (svarende til 2100 ha) med fuld offentlig adgang. Senere vil yderligere op til syv elge blive sat ud og indgå i Lille Vildmoses nye bestand af store græssere.

Elgene er en del af noget større

”Når vi genindfører elgene i Lille Vildmose, så har målet været klart fra starten. Vi vil genskabe en højmose, som suppleret med elgene og de andre dyr, som allerede er i Lille Vildmose: kongeørne, havørne, traner, vildsvin, kronhjorte og mange andre mindre dyr, vil genfinde sin naturlige balance og dynamik.  Elgene vil – 100 pct. på naturens egne præmisser – indgå i højmosens naturlige dynamik, og på den måde vil vi være tro mod målet om, at dette stykke natur – Nordeuropas største højmose – skal kunne passe sig selv”, fortæller Direktør i Aage V. Jensen Naturfond Anders Skov.

Formidling af de store græssere på Lille Vildmosecentret

Også på Lille Vildmosecentret glæder man sig over elgenes ankomst. ’Elgen er en nøgleart, der i kraft af sin størrelse og sin naturlige funktion, både indgår som en del af arealernes pleje og som en dynamisk del af mosens økosystem’, fortæller centerleder Bo Gregersen. Elgene er derfor yderst relevante i Lille Vildmose, idet de på sigt vil bidrage til større biodiversitet og desuden til helt nye naturoplevelser for Lille Vildmosecentrets besøgende. ’Vi har allerede fået en bevilling på 8,8 mio. kr. fra NordeaFonden til at etablere og udvikle nye publikumsfaciliteter i form af en interaktiv udstilling, web-baseret formidling, udsigtstårne med lærings- og hands-on-installationer samt stiforløb med oplevelses- og overraskelseselementer’, fortæller en begejstret centerleder. ’Til næste år får vi en enestående mulighed for at formidle indsigt i og forståelse for naturens processer til centrets besøgende’, siger Bo Gregersen, ’men indtil da skal der være fred omkring Lille Vildmoses nye beboere’.

Historien blev bragt i flere forskellige aviser – herunder Jyllandsposten, Berlingske, Politiken, MetroXpress, Ekstrabladet, B.T, WeekendAvisen, Århus Stiftstidende, Jyske Vestkysten, Flensborg Avis, Viborg Stifts Folkeblad, Information. Flere onlinesites har også taget historien til sig – videnskab.dk, LEGO.dk, StenaLine. Nyheden er også blevet bragt i TV på bl.a. TV2, Aftenshowet på DR, Tv2 Nord, P1, P3, P4. Også i udlandet er der interesse for sagen, og der er blevet bragt artikler i flere svenske dagblade – herunder KvällsPosten, Dagens Nyheter, SVT og UNT.