Familie, For alle, For børn, For voksne, Tørvetoget kører igen til påske 2018
Aktivitet:

Bliv biavler for en dag

Dato: 27. maj 2018
Tidspunkt: kl. 10.30 - 12.00

Beskrivelse:

Kom og se hvordan en biavler passer sin bier. Lille Vildmosebiens Venner har taget nogle heldragte med til børnene, så der er mulighed for at komme helt tæt på bierne. Vær med når biavleren løfter låget på bistadet og se hvordan bierne arbejder omkring tavlerne i stadet.

Der vil være mulighed for at lave lys ud af bivoksplader i naturværkstedet, som du kan tage med hjem. Her fortæller Lille Vildmosebiens Venner også om hvordan bierne lever og samarbejder i bistadet. 

Kl. 12, 13 og 14 er der guidet togtur med Tørvetoget fra centret til den nye Birkesø.

OBS: Praktisk påklædning og solidt fodtøj er en god idé.

Pris: Aktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris. Det koster 15 kr. at lave et lys i naturværkstedet. Kørsel med Tørvetoget koster 30 kr. pr. person ved køb af entrébillet til centret.