Familie, For alle, For voksne, Tørvetoget kører kl. 13.00 og kl. 14.00 i weekends & helligdage
Aktivitet:

Besøg i elgenes land

Dato: 12. jul 2017
Tidspunkt: kl. 10.30 - 12.30

Beskrivelse:

Guidet tur i egen bil til Portlandmosen, hvor guiden fortæller om højmosens dannelse og dens unikke dyre- og planteliv. Fra Brandvagtstårnet opleves de store vandstandshævninger, og forhåbentlig ser vi områdets nye elge og krondyr eller måske kongeørnen. I bålhytten er bålet tændt, og du kan købe pølser til din frokost.
Kl. 13 og kl. 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret.

OBS: Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkert er en god idé.

Tilmelding: Ingen.

Pris: Den guidede tur er inkluderet i entréprisen.
Kørsel med Tørvetoget koster 25 kr. ved samtidig køb af entrébillet til centret.